O hre

[SK]
Minecraft je počítačová hra vyvíjaná Markusom (Notch) Persson a jeho firmou Mojang. Minecraft sa stal populárny pre jeho jednoduchosť, modifikovateľnosť a možnosť postaviť naozaj čokoľvek. Práve preto je obľúbený, ako medzi deťmi, tak aj rodičmi, pretože rozvíja ich kreativitu. 
 
Je to 3D kostičkovom hra, kde nenájdete žiadne oblé tvary. Hráte za postavičku, prezývanú minecraft komunitou, "Steve". Kopaním a kombináciou rôznych materiálov získavate stále nové veci, znalosti a možnosti. Pokiaľ Vás prestane baviť len "kopať a craftit" môžete použiť tzv. Pluginy na oživenie hry, ktoré sú vyvíjané samotnými hráčmi. Modifikovateľnosť je silným kladom na tejto hre. Či už je to vytváranie práve pluginov alebo máp (Survival, Super Hostile, Adventure atp.)
 
[CZ]
Minecraft je počítačová hra vyvíjená Markusem (Notch) Perssonem a jeho firmou Mojang. Minecraft se stal populární pro jeho jednoduchost, modifikovatelnost a možnost postavit opravdu cokoliv. Právě proto je oblíbený, jak mezi dětmi, tak i rodiči , jelikož rozvíjí jejich kreativitu.
 
Je to 3D kostičková hra, kde nenajdete žádné oblé tvary. Hrajete za postavičku, přezdívanou minecraft komunitou, "Steve". Kopáním a kombinací různých materiálů získáváte stále nové věci, znalosti a možnosti. Pokud Vás přestane bavit jen "kopat a craftit" můžete použít tzv. pluginy na oživení hry ,které jsou vyvíjeny samotnými hráči. Modifikovatelnost je silným kladem na této hře. Ať už je to vytváření právě pluginů nebo map(Survival,Super Hostile, Adventure atp.)